|

Publication > Notice > Detail

2020-05-14
पुनर्योग नतिजा प्रकाशित सम्वन्धी सूचनायस परिषदले मिति २०७६्/११/२४ गते लिएको परिक्षामा अनुर्तिण परिक्षार्थीहरु बाट पुनर्योग सम्बन्धमा परेको निवेदन अनुसार पुन छानविन गरि सो को परिणाम सम्बन्धी यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ्


Warning: Missing argument 2 for functions::get_extension(), called in /home/psdkgrp/public_html/www.nnc.org.np/pages/publication/notice-detail.php on line 69 and defined in /home/psdkgrp/public_html/www.nnc.org.np/lib/functions.php on line 407

Notice: Undefined variable: mode in /home/psdkgrp/public_html/www.nnc.org.np/lib/functions.php on line 409