|

Publication > Notice > Detail

2020-03-20
पहिलो नाम दर्ता परिक्षामा उतिर्ण मिडवाइफरी तर्फका परीक्षार्थीहरुको बिबरणनेपाल नर्सिङ परिषदको पहिलो नाम दर्ता परिक्षाको प्रमाण-पत्र यहि २०७६ चैत्र ९ गते बाट वितरण गर्ने तयारी रहेकोमा हाल विश्वब्यापि रुपमा फैलिएको कोरोना भाइरस संक्रमणको जोखिमको कारणवाट नेपाल सरकारले २५ जना भन्दा बढिको जमघट, भेला, बैठक आदि नगर्ने भन्ने निर्णय भएकोले उतिर्ण भएका परीक्षार्थीहरुको सुबिधाको लागि यो बिबरण प्रकासित गरिएको छ।