|

News and Events

निर्वाचन सम्बन्धि सूचना,

नेपाल नर्सिङ्ग परिषद्को रिक्त रहेको सदस्य पदको लागि २०७६/०५/२८ मा हुन गइरहेको निर्वाचन सम्बन्धमा निर्वाचन समितिबाट बिभिन्न समयमा सूचना तथा निर्देशिका प्रकाशित गरेको छ । सो सम्बन्धि बिस्तृत जानकारीको लागि यहां क्लिक गर्नुहोस्।